Missie en visie


Eten brengt mensen bij elkaar. Wij bieden nieuwe kansen aan onze inwoners om hun weg in onze samenleving (weer) te vinden. We hopen dat er nieuwe contacten worden gelegd door onze bezoekers en dat ze zich weer betrokken voelen bij de maatschappij.

Vrijwilligers zullen de drijvende kracht achter Stichting Lekker Meer worden. Zij zetten zich met hart en ziel in voor hun buurtgenoten.

Stichting Lekker Meer zal in de gemeente Haarlemmermeer mmandelijks een eettafel organiseren. Een eettafel waar de hele buurt minimaal één keer per maand kan genieten van een gezonde en bijzonder betaalbare driegangenmaaltijd. Bewoners en vrijwilligers en mogelijk bedrijven werken samen. Buurten fleuren op. Eenzaamheid vermindert. Leefbaarheid en saamhorigheid nemen toe. Mensen doen weer mee!

Samenwerken met Stichting Lekker Meer betekent samen de leefbaarheid in een wijk en in onze gemeente verbeteren. We maken een vuist tegen eenzaamheid en sociale uitsluiting. Bovendien brengt samenwerken met Stichting Lekker Meer instellingen/bedrijven en hun leerlingen/medewerkers zingeving en teambuilding bij. Behalve met financiële steun kunnen bedrijven Stichting Lekker Meer ook op andere manieren helpen. Door bijvoorbeeld hun kennis, ervaring en diensten in te zetten voor Stichting Lekker Meer. Zo kunnen ze Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) in de gemeente.

Geef sociale uitsluiting geen kans en help Stichting Lekker Meer om de leefbaarheid in de buurten/wijken van Haarlemmermeer te vergroten.

Hoofddorp, 21 april 2013